НРК ВО ЗАЕДНИЦАТА И СОЦИЈАЛНА ОТПОРНОСТ

НРК во заедницата: Управување со ризикот од катастрофи преку зголемување на локалните капацитети и отпорност, и намалување на ранливоста на природни опасности. Со овој пристап, локалната заедница се ангажира во управување со локалните ризици од катастрофи, често во соработка со надворешни актери од граѓанскиот сектор, локалната власт и приватниот сектор.
 
Социјални влијанија и отпорност: Последиците од опасен настан по физичката и економско-психолошката благосостојбата на поединците и по функционирањето на заедницата. Карактеристики на општествениот систем, кои помагаат да се избегнат загуби и да се одржат или да се вратат задоволителните услови на живот по шокот.


Најди повеќе за Нрк Во Заедницата И Социјална Отпорност