SRBIJA

OPĆI PODACI

POVRŠINA DRŽAVE (KM2): 88.361
 
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (KM2): 50,510
 
ŠUMA (KM2): 19,781
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 7,120,666
 
STANOVNIŠTVO 0-14: 00.0
 
STANOVNIŠTVO 15-64: 00.0
 
STANOVNIŠTVO IZNAD 64 : 00.0
 
RAST BROJA STANOVNIKA (GODIŠNJE %): -0.46%

 

 

Nacionalna tijela civilne zaštite
Ministarstvo unutarnjih poslova – Sektor za upravljanje izvanrednim stanjima
Website: http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/index-eng.html
Kontakt: pomoćnik ministra i načelnik Sektora
Telefon: +381 112 282 916, +38 164 892 125 2 (mob)