BOSNA I HERCEGOVINA

OPĆI PODACI

POVRŠINA DRŽAVE (KM2): 51.197
 
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (M2): 21.280
 
ŠUMA (M2): 21.850

 

STANOVNIŠTVO: 3.839.737
 
STANOVNIŠTVO 0-14: 15.05%
 
STANOVNIŠTVO 15-64: 70.92%
 
STANOVNIŠTVO IZNAD 64: 14.03%
 
RAST BROJA STANOVNIKA (GODIŠNJE %): -0.20%

 

 

Nacionalna tijela civilne zaštite
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
http://www.msb.gov.ba/Default.aspx?pageIndex=1

Nacionalna osoba za kontakt za civilnu zaštitu
Pomoćnik ministra – ravnatelj Sektora za zaštitu i spašavanje