Albanija

OPĆI PODACI

POVRŠINA DRŽAVE (KM2): 28.748

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (M2): 12.040

ŠUMA (M2): 7.760

URBANIZACIJA: 53.4%

 

STANOVNIŠTVO: 3.162.000

STANOVNIŠTVO 0-14: 22.68%

STANOVNIŠTVO 15-64: 67.66%

STANOVNIŠTVO IZNAD 64: 9.66%

RAST BROJA STANOVNIKA (GODIŠNJE %): 0.36%

National Civil Protection Authorities
Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavna uprava za civilna izvanredna stanja
avenija “Deshmoret e Kombit” br 3, Tirana
 – ALBANIJA
Telefon: +355 42 273 191 Telefax: +355 42 273 191
E-mail: shemsi.prenci@moi.gov.al
Web: http://www.moi.gov.al

Nacionalna Osoba Za Kontakt Za Civilnu Zaštitu
Operativno ravnateljstvo za kontrolu civilnog kriznog upravljanja
Telefon: +355 42 233 106 
Fax: +355 42 233 090
Mobitel: +355 69 41 10 198
E-mail: noc_al@moi.gov.al; qkoec_al@yahoo.com