TURKEY

OPŠTE INFORMACIJE

POVRŠINA (U METRIMA KVADRATNIM): 783.562
 
OBRADIVE POVRŠINE (U METRIMA KVADRATNIM): 389.110
 
ŠUME (U METRIMA KVADRATNIM): 113.340
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 74.724.269
 
STANOVNIŠTVO OD 0 DO 14: 26.36%
 
STANOVNIŠTVO OD 15 DO 64: 67.66%
 
STANOVNIŠTVO PREKO 64: 5.98%
 
STOPA RASTA STANOVNIŠTVA (GODIŠNJI %): 1.25%

 

 

Nacionalni organi za civilnu zaštitu
Premijer, Predsedništvo za upravljanje nesrećama i vanrednim situacijama (AFAD)
Internet prezentacija: http://www.afad.gov.tr
Kontakt osoba: GENERALNI DIREKTOR
Telefon: +90 312 258 2323, +90 530 415 7160