TURQIA

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 783.562
 
Tokë bujqësore (m katrorë): 389.110
 
Pyll (m katrorë): 113.340
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 74.724.269
 
Popullsia 0-14 vjeç: 26.36%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 67.66%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 5.98%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): 1.25%

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Kryeministria, Presidenca për Fatkeqësitë dhe Menaxhimin e Emergjencave (AFAD)
Website: http://www.afad.gov.tr
Kontakt: Drejtori i përgjithshëm
Telefon: +90 312 258 2323, +90 530 415 7160