ТУРЦИЈА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 783.562
 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 389.110
 
ШУМИ (КВ. MT): 113.340
 
УРБАНИЗАЦИЈА: 00.0%

 

НАСЕЛЕНИЕ: 74.724.269
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 26.36%
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 67.66%
 
НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 5.98%
 
РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): 1.25%

 

 

Национални органи за цивилна заштита
Кабинет на премиерот, претседателство за катастрофи и управување со вонредни состојби (АФАД)
Веб: http://www.afad.gov.tr
Контакт: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Телефон: +90 312 258 2323, +90 530 415 7160