SRBIJA

OPŠTE INFORMACIJE

POVRŠINA (U METRIMA KVADRATNIM): 88.361
 
OBRADIVE POVRŠINE (U METRIMA KVADRATNIM): 50,510
 
ŠUME (U METRIMA KVADRATNIM): 19,781
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 7,120,666
 
STANOVNIŠTVO OD 0 DO 14:
 
STANOVNIŠTVO OD 15 DO 64:
 
STANOVNIŠTVO PREKO 64:
 
STOPA RASTA STANOVNIŠTVA (GODIŠNJI %): -0.46%

 

 

Nacionalni organi za civilnu zaštitu
Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije
Internet prezentacija: http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/index-eng.html
Kontakt: pomoćnik ministra i načelnik Sektora
Telefon: +381 112 282 916, +38 164 892 125 2 (mob)