CRNA GORA

OPŠTE INFORMACIJE

POVRŠINA (U METRIMA KVADRATNIM): 13.812

OBRADIVE POVRŠINE (U METRIMA KVADRATNIM): 5.140

ŠUME (U METRIMA KVADRATNIM): 5.430
 
URBANIZACIJA:

 

STANOVNIŠTVO: 630.142

STANOVNIŠTVO OD 0 DO 14: 19.37%

STANOVNIŠTVO OD 15 DO 64: 67.66%

STANOVNIŠTVO PREKO 64: 12.95%

STOPA RASTA STANOVNIŠTVA (GODIŠNJI %):

 

 

Nacionalni organi za civilnu zaštitu
Ministarstv unutrašnjih poslova – Direkcija za vanredne situacije
Internet prezentacija: http://www.mup.gov.me
Kontakt: Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć
Telefon: +382 204 818 16 +382 679 112 005