МАКЕДОНИЈА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 25.713
 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 10.130
 
ШУМИ (КВ. MT): 9.980
 
УРБАНИЗАЦИЈА: 00.0%

 

НАСЕЛЕНИЕ: 2.055.004
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 17.62%
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 70.57%
 
НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 11.82%
 
РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): 0.18%

 

 

Национални органи за цивилна заштита
Дирекција за заштита и спасување
„Васко Каранѓелески“ бб 1000 Скопје
www.dzs.gov.mk

Центар за управување со кризи (ЦУК)
Веб: http://www.cuk.gov.mk
Контакт: ДИРЕКТОР
Телефон: +389 2 3249 101