ХРВАТСКА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 56.594
 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 13.000
 
ШУМИ (КВ. MT): 19.200
 
УРБАНИЗАЦИЈА: 00.0%

 

НАСЕЛЕНИЕ: 4.290.612
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 14.98%
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 67.81%
 
НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 17.21%
 
РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): -0.25%

 
 

 

Национални органи за цивилна заштита
Државна управа за заштита и спасување (Državna uprava za zaštitu i spašavanje(DUZS))
10000 Zagreb, Nehajska 5, Croatia
Е-пошта: cz@duzs.hr
Веб: http://www.duzs.hr/