Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 5373

Politike I Strategije

Svrha kako politike tako i strategije je da se uspostavi formalna osnova za postizanje ciljeva bilo koje vladine ili ne-vladine organizacije, institucije ili kompanije koje oni usvajaju i primenjuju. Stoga, politike i propisi postižu njihovu svrhu kroz dva različita pristupa. Ipak, trebalo bi da se razume da se često istovremeno izrađuju i međusobno dopunjuju.
 
Politika predstavlja jednostavne smernice za donošenje odluka i postizanje krajnjih ciljeva. Ipak, politike ne predočavaju uvek ono što je zapravo urađeno, već se fokusiraju na ono šta treba da se uradi i zbog čega su date aktivnosti ključne. Kako, gde i kada je, za postizanje ciljeva, jasno predočeno u procedurama, strategijama, planovima i protokolima.
Dok politike samo predočavaju smer za postupak donošenje odluka, propisi mogu da imaju više svrha koje uključuju: uređenje, ovlašćenje, zabranu, meru, sankciju, deklaraciju ili ograničenje.
 
Planovi su dokumenta koja pripremaju organi, sektori, organizacije ili preduzeća koji uspostavljaju svoje opšte i specifične ciljeve sa datim aktivnostima kako bi se ti ciljevi postigli. 


Document Resources