Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 5373

POLITIKE I STRATEGIJE

Cilj, kako politika tako i zakonodavstva je da se uspostave formalne osnove za ostvarivanje ciljeva bilo kog državnog organa ili NVO, institucije ili biznisa, koji ih usvaja i sprovodi. Posljedično, politike i zakonodavstvo ostvaruju svoju svrhu kroz dva značajno različita pristupa. Ipak, mora se naglasiti da se one često razvijaju istovremeno i da komplementiraju jedna drugu.

Politika je set smjernica usvijena u svrhu donošenja odluka i ostvarivanja racionalnih ciljeva. Ipak, politike ne utvrđuju uvijek ono što se u stvari radi već se često fokusiraju na ono što treba da se odradi i ukazuju zašto su te aktivnosti tako bitne. Procedure, strategije, planovi i protokoli jasno navode kako, gdje i kada se trebaju ostvariti određeni ciljevi.
Dok politika može tek da usmjerava proces donošenja odluka, zakonodavstvo može poslužiti dodatnoj svrsi koja obuhvata i: regulaciju, zabrane, obezbjeđivanje, sankcije, deklaracije ili restrikcije.

Planovi su dokumenti određenog državnog organa, sektora, organizacije ili preduzeća koji postavljaju ciljeve i određuju aktivnosti neophodne za ostvarivanje tih ciljeva. 


Document Resources